ŠTÚDIO KREJZY
slovak/english

ZdieľaťZdieľaťZdieľať


    Štúdio grafického dizajnu KREJZY vzniklo v roku 2011 transformáciou ateliéru grafiky SATORI. So skúsenosťami od roku 1993 Poskytujeme služby v oblasti grafického dizajnu a reklamy. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a zodpovedne na základe jeho požiadaviek.
TVORBA LOGOTYPU

* Návrh logotypu
* Redizajn logotypu

    Logotyp je vizuálnym stvárnením identity aj filozofie firmy.
Reprezentuje firmu na verejnosti dlhé roky, preto je dôležité na jeho prípravu počítať s dostatočným časom. K vzniku kvalitného logotypu prispieva práve klient kvalitnými podkladmi o jeho spoločnosti -sú potrebné na pochopenie firemnej kultúry, kľúčových hodnôt a zámery smerovania.


VYHOTOVENIE LOGOTYP MANUÁLU

    Logotyp manuál definuje farby a farebné verzie logotypu, spôsob a možnosti jeho použitia...
 
TVORBA FIREMNEJ IDENTITY

* Návrh vizuálnej identity
* Návrh komunikačnej identity
* Ucelený vizuálny štýl

    Pridaním sloganu a ďalších prvkov, definovaním pravidiel na používanie všetkých týchto súčastí sa vytvára firemná identita, ktorá Vás odlišuje od konkurencie.


VYHOTOVENIE DIZAJN MANUÁLU

    Určuje celý vizuálny prejav firmy: vizitky, hlavičkový papier, propagačné materiály, reklamné predmety, vzhľad vozidiel...
 

NÁVRH VIZITIEK

    Vizitka je spolu s logom v prvej línii prezentácie Vašej identity. Kvalitná vizitka zvyšuje Vašu šancu osloviť, zaujať a získať zákazníka. Rýchlo a efektívne ňou odovzdáte kontaktné informácie klientovi.

 
PLAGÁTY
LETÁKY
POZVÁNKY
OZNÁMENIA...
©2011